Dating website wiki

Soms wordt ook het beoogde of bereikte effect in zo'n model tot uitdrukking gebracht.

Het contact verloopt via een kanaal, een technisch medium (zoals een website of tamtam), intermenselijk (face-to-face, zoals bij praten, dansen of zoenen) of via een intermediair (een derde persoon zoals een tolk of bemiddelaar).

De meeste boodschappen die worden verstuurd of uitgezonden komen nooit aan.

Kenmerk van het contact bij communicatie is de twee- of meerzijdigheid ervan.

Op bijvoorbeeld een aanleiding volgt een vraag, een antwoord, er komt een tegenreactie, enzovoort.

Gedrag moet hier ruim worden uitgelegd: zo kunnen architecten door middel van een bouwwerk mensen imponeren of juist op hun gemak stellen.

De keuze voor de plaats en de gebruikte beweging of stijl, geweld, mode, muziek en mimiek zijn slechts enkele voorbeelden die met communicatief handelen c.q. Ook door geur, warmte, licht, kleur, intonatie, smaak en zelfs door pauzes of door te zwijgen kan men betekenissen versturen en indrukken verkrijgen.

Search for dating website wiki:

dating website wiki-32dating website wiki-90

De vijf axioma's van Paul Watzlawick kunnen helpen dit complexe proces te begrijpen: Veelgebruikt model voor de visualisatie van een communicatieproces, gebaseerd op het werk van Shannon en Weaver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating website wiki”

  1. The Undertaker bowed out of the WWE on an emotional night for fans as he appeared to pass the torch on to Roman Reigns, with the legend suffering only his second ever defeat at Wrestle Mania after an incredible 27-year career in the WWE.